Informatie over schoolzaken

 Op zoek naar de praktische informatie over De Elzenhoek? Hier vindt u de school- & gymtijden.

Wanneer is de school gesloten? Bekijk het bij Vakanties & Vrij.

Alle informatie over tussen de middag overblijven op school vindt u hier ook.

Zoekt u informatie over leerplicht of wilt u vrij vragen voor uw kind dan vindt u hier informatie en het formulier verzoek om vrijstelling schoolbezoek.

Wilt u een goed beeld krijgen van wat De Elzenhoek allemaal doet, regelt en verzorgt, leest u dan onze schoolgids. Die geeft alle informatie over de gang van zaken op deze school. De laatste informatie over de onderzoeken naar kwaliteit vindt u onder kwaliteitszorg.