Medezeggenschapsraad

Welkom op de pagina van de  Medezeggenschapsraad.

De medezeggenschapsraad
Zoals elke school heeft ook De Elzenhoek een medezeggenschapsraad (de MR). Hierin zijn ouders en leerkrachten samen actief om ervoor te zorgen dat op allerlei terreinen de zaken goed geregeld zijn. Samen met het bestuur van onze school worden beleidsplannen besproken en krijgt de MR de mogelijkheid om vragen te stellen en voorstellen te doen. Voor sommige onderwerpen is de instemming van de MR nodig.

Saai? Welnee, het is juist hartstikke interessant!

Door mee te denken raak je erg betrokken bij wat er allemaal gebeurt op school en het is natuurlijk heel leuk om achtergrond informatie te krijgen en om op de hoogte te zijn van allerlei vernieuwingen.
Daarnaast worden we op het financiële vlak uitgebreid geïnformeerd.
Wijzigingen in het team, informatie over huisvesting, hoe ziet De Elzenhoek er over een aantal jaar uit? Ook allemaal onderwerpen die aan bod komen.

De MR bestaat nu uit 6 leden: 3 leerkrachten en 3 ouders.
Eén keer in de maand is er een vergadering waarbij in het eerste deel de agendapunten worden doorgesproken en tijdens het tweede gedeelte er gesproken wordt met de directeur Noortje van de Laar. Tijdens dit tweede (openbare) deel zijn ouders van harte welkom om te komen luisteren en vragen te stellen. Wij stellen het op prijs als wij van uw komst op de hoogte zijn. Dit kan u aangeven via het mailadres mr@elzenhoek.unicoz.nl .

Ben je enthousiast en wil je ook meedenken over de toekomst van de school? Kom eens een vergadering bijwonen. In het Elzennieuws en op onze website wordt altijd bekend gemaakt wanneer de eerstvolgende vergadering is.

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?

  • Marianne van der Horst, ouder
  • Barbara van Achteren, ouder
  • Danjo Raaijer, ouder
  • Patricia Proper, leerkracht
  • Laura van Yperen, leerkracht
  • Saskia van der Hoeven, leerkracht

Vergaderingen Medezeggenschapsraad (MR)
Onze vergaderingen zijn openbaar en u bent van harte welkom om aan te schuiven. Wel vragen wij om uw komst vooraf te melden. Dit kan via mr@elzenhoek.unicoz.nl . We komen om 19.30 uur bijeen in de teamkamer van de school.

Verslagen en Agenda

Vastgestelde verslagen van voorgaande vergaderingen kunt u op de website lezen. Zodra de agenda voor de komende vergadering bekend is, kunt u deze hier ook lezen. Voor de stukken klik hier.

Documenten (G)MR Elzenhoek en Unicoz
Huishoudelijk Reglement MR Elzenhoek 
Medezeggenschapsstatuut Unicoz
Reglement GMR-PO Unicoz