Img 20151113 091806
20151125 093407 resized 2
Img 20151120 102216 2

Ouderraad

De Ouderraad organiseert samen met leerkrachten en hulpouders diverse activiteiten om naast het reguliere lesprogramma de kinderen van de Elzenhoek een leuke schooltijd te geven. Wellicht is het niet altijd zichtbaar maar de Ouderraad is samen met het team het hele jaar druk bezig alle activiteiten voor te bereiden en in goede banen te leiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sinterklaas, Kerst, carnaval en Pasen maar ook de sportdag, de avond4daagse en de jaarlijkse groepsexcursie. En om de vijf schooljarenkomt daar de Lustrumviering bij.

Om alle activiteiten die georganiseerd worden tot een geslaagd einde te brengen, hebben we ook uw hulp als ouder nodig. Wilt u graag bij één van de activiteiten helpen, of meer informatie willen hebben over activiteiten of de Ouderraad zelf, dan kunt u één van de leden persoonlijk hierover aanspreken. Uiteraard kunt u ons bereiken via mail: ouderraadelzenhoek@gmail.com.

Vergaderingen
De ouderraad doet tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering in oktober verslag van haar activiteiten van het afgelopen schooljaar en legt tevens verantwoording af over haar financiën. Deze vergadering is bedoeld om alle ouders te informeren. Ook worden de activiteiten voor het komend schooljaar met bijbehorend budget besproken.
Verder vergaderen we maandelijks in de teamkamer van de school. Alle vergaderingen zijn openbaar en wij nodigen u van harte uit om aan te schuiven. Dit schooljaar zijn de datums en tijden:

 • Maandag 29 augustus 2016 20:30
 • Dinsdag 4 oktober 2016 20:00 - Algemene Leden Vergadering (ALV)
 • Woensdag 9 november 2016
 • Donderdag 8 december 2016
 • Maandag 16 januari 2017
 • Dinsdag 14 februari 2017
 • Woensdag 8 maart 2017
 • Donderdag 6 april 2017
 • Maandag 15 mei 2017
 • Dinsdag 13 juni 2017
 • Woensdag 5 juli 2017

OR Nieuwsflits
Om ouders beter op de hoogte te houden van de activiteiten van de Ouderraad geven we regelmatig een OR-nieuwsflits uit die in het Elzennieuws wordt opgenomen.

Wie zitten in de Ouderraad?
De Ouderraad bestaat momenteel uit 2 teamleden en een groep enthousiaste ouders van leerlingen van de Elzenhoek. Nieuwe leden zijn het eerste jaar aspirant lid. Zij draaien eerst (als volwaardig lid) een schooljaar mee voordat ze op de ALV tot lid benoemd kunnen worden. De leden zijn voor het schooljaar 2016-2017:

 • Clarinda, Voorzitter en moeder van Yara (op de middelbare school) en Fenna (groep 7)
 • Jeroen, Secretaris en vader van Louisa (groep 8) Evalie (groep 3)
 • Magdalena, Penningmeester en moeder van Sebastian (groep 8) en Eva (groep 5)
 • Brenda, moeder van Quinty (groep 5) en Jack (groep 4)
 • Inge, moeder van Ray (groep 7) en Jill (groep 4)
 • Maigrin, moeder van Sinne (groep 4)
 • Monique, moeder van Ren-zhi (groep 1/2b)
 • Suzanne, moeder van Diede (groep 2b) en Saar (nog thuis)
 • Chantal, moeder van Tess (groep 3) en Max (nog thuis)
 • Marcel van den Belt, teamlid
Verslagen Algemene Leden Vergaderingen
De vastgestelde jaarverslagen, begroting en realisatie kunt u hier downloaden.

Ouderbijdrage
De jaarlijkse ouderbijdrage wordt vastgesteld op de ALV in oktober. Deze vrijwillige bijdrage wordt volledig besteed aan activiteiten voor uw kind. Het gaat hier om kosten die niet door het rijk worden vergoed, zoals excursies, de sportdag, sinterklaas- en kerstvieringen, maar ook duurzame leermiddelen die in samenspraak met school worden aangeschaft. Voor dit schooljaar is de bijdrage per kind vastgesteld op een bedrag van 35,00 euro. Dit is inclusief 5,00 euro voor onderwijsvernieuwing.

De genoemde 5,00 euro die u aan de ouderraad van de Elzenhoek betaalt, wordt gereserveerd voor de versnelde aanschaf en/of vervanging van extra duurzame leermiddelen voor school. De Algemene Ledenvergadering van 9 oktober 2012 heeft ons toestemming gegeven de komende 4 jaar elk jaar een extra bijdrage te vragen van 5,00 euro per kind ten behoeve van de onderwijsvernieuwing. De afgelopen 4 schooljaren zijn door deze bijdrage versneld digitale schoolborden gekocht, zodat nu de gehele school digitale borden heeft. De komende 4 schooljaren wordt extra uitdagend lesmateriaal aangeschaft voor de sneller lerende leerlingen.