MR

Medezeggenschapsraad

Ouders en Team zijn vertegenwoordigd in een medezeggenschapsraad. De MR heeft als taak de plannen en het beleid van school te toetsen. Zij doen dit via instemmings- en/ of adviesrecht, zowel op het gebied van personeel als op onderwijsinhoud.

De MR vergadert ongeveer eens in de zes weken. De notulen van de vergaderingen worden hieronder gepubliceerd.

De directeur is altijd (deels) aanwezig bij de MR-vergadering.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter Patricia Proper, patricia.proper@elzenhoek.unicoz.nl. Ook als u aanwezig wilt zijn bij een vergadering, kunt zich wenden tot Patricia Proper.

 

Tevens is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor de scholen die deel uit maken van de Unicoz scholengroep. Ook hierin zit een afvaardiging van onze school.

 

Hieronder vindt u de vastgestelde notulen van de MR-vergaderingen.

MR-notulen 190618

 

teambuilding studiedag
X