MR

Medezeggenschapsraad

Wat is een MR?

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad die bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van ouders en personeel van de school. De MR heeft bevoegdheden om met de schoolleiding mee te denken en mee te praten over beleid en alle andere zaken die de school aangaan. Soms wordt door de schoolleiding aan de MR advies gevraagd, maar er zijn ook kwesties waarbij de MR instemmingsrecht heeft. Daarnaast kan de MR zelf onderwerpen bespreekbaar maken. Wilt u meer weten? Klik hier.

 

Wie zitten in de MR?

De leerkrachtgeleding bestaat uit:

  • Patricia Proper,
  • Sabine Hendriks- Offringa,
  • Saskia van der Hoeven.

De oudergeleding bestaat uit:

  • Susanne Plug,
  • Jeroen Wortel,
  • Danjo Raijer.

 

Hoe bereik ik de MR?
Wij zijn een laagdrempelige MR, d.w.z. dat iets niet meteen urgent of zeer ernstig hoeft te zijn om bij ons neer te leggen. Alle signalen van ouders en teamleden zijn voor ons belangrijk.

U kunt uw suggesties, klachten of vragen aan ons melden door een mail te sturen naar mr@elzenhoek.unicoz.nl. U kunt zich ook aanmelden via deze mail als u een vergadering wilt bijwonen als toehoorder. Naast de mail heeft de MR een postvakje op school bij de directiekamer.

 

GMR:

Tevens is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor de scholen die deel uit maken van de Unicoz scholengroep. Ook hierin zit een afvaardiging van onze school. Dit zijn de ouders Susanne Plug en Arjen van der Zee.

 

Notulen:

Hieronder vindt u de vastgestelde notulen van de MR-vergaderingen.

MR-notulen 281119

MR-notulen 171019

MR-notulen 120919

MR-notulen 160519

MR-notulen 260319

MR-notulen 120219

 

Jaarverslagen:

Jaarverslag MR 2019

Jaarverslag MR 2018-2019

jaarverslag MR 2017-2018

jaarverslag MR 2016-2017

JY4A9173
X