Zorg

Zorg

Wij staan voor een passend onderwijsaanbod voor alle kinderen van onze school. Om dit te bereiken, observeren en toetsen wij regelmatig kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.

Binnen onze school wordt gewerkt met een vaste procedure van toetsen, diagnosticeren, schoolbesprekingen, groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen. Hierbij werken wij nauw samen met de onderwijs-adviesdienst (OA) in Zoetermeer. De coördinatie van specifieke zorg voor bepaalde leerlingen is in handen onze intern begeleider mw. Monique Steenwinkel. Om die specifieke zorg te kunnen bieden werken wij samen met diverse externe zorginstanties in de regio, zoals schoolmaatschappelijk werk (SMW), logopedie, fysiotherapie, etc.

 

In ons schoolondersteuningsprofiel kunt u lezen hoe onze ondersteuning er in de praktijk uitziet.

Schoolondersteuningsprofiel De Elzenhoek november 2017

teambuilding studiedag
X