Schooltijden & Opvang

Lees alles over onze schooltijden

Schooltijden:

De schooltijden op de Elzenhoek zijn voor alle groepen gelijk.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

8.45 – 12.00 uur    13.15 – 15.30 uur

 

Woensdag:

8.45 – 12.30 uur

 

De groepen 1 t/m 4 (onderbouw) zijn elke vrijdag voor een vakantie de gehele dag vrij met uitzondering van 17 april 2020! Deze dag is geruild met maandag 4 mei 2020, dan zijn de kinderen van de onderbouw wel vrij.

 

Tijdens de lunchpauze bestaat de mogelijkheid om op school te lunchen. Als kinderen ‘overblijven’ eten ze hun lunch in een klas of in de aula. Hierna gaan ze buiten spelen.

Het overblijven kost € 2,50 per keer.

De kinderen kunnen vaste dagen overblijven of incidenteel. De keus is aan u.

Inschrijven voor de overblijf doet u door het inschrijfformulier in te vullen dat op school verkrijgbaar is.

Voor- en naschoolse opvang

Voor de opvang van uw kind voor en na schooltijd kunt u vlakbij de school terecht.

Zowel BSO kidsclub De Leyens als BSO De Drie Ballonnen bevinden zich op loopafstand. Uw kind wordt op school gebracht of opgehaald na schooltijd.

Zie voor meer informatie:

Kidsclub De Leyens

De Drie Ballonnen

X