5x typisch de Elzenhoek

Basisschool De Elzenhoek

Een plek om te oefenen en zelfvertrouwen te stimuleren

De Elzenhoek heeft 5 speerpunten en die maken onze basisschool uniek:

  • Geloof in groei van elk talent
  • Engels leren vanaf groep 1
  • Sociaal sterk dankzij Kanjertraining
  • Onderwijs op maat met Snappet
  • Leren van en in de natuur

 

Geloof in groei van elk talent

Op de Elzenhoek hebben we aandacht voor talent. We leren onze leerlingen dat ze er mogen zijn en stimuleren hun zelfvertrouwen. We zijn een oefenplaats, waar fouten gemaakt mogen worden, waar je nieuwe kansen krijgt. Zo ontstaat alle ruimte voor iedereen om zijn talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Een aantal keer per jaar krijgen leerlingen de gelegenheid om te laten zien waar ze trots op zijn. Bijvoorbeeld tijdens ons ‘Talent-podium’. Ook de leerkrachten zetten hun talenten in wanneer er groepsoverstijgend gewerkt wordt met creatieve vakken. Dat doen zij sowieso een aantal keer per jaar door workshops te geven.

Engels leren vanaf groep 1

Engels is dé internationale communicatietaal. Ook jonge kinderen komen al voortdurend in aanraking met deze taal. Wij zien dat de meeste leerlingen als vanzelf gemotiveerd zijn om Engels te leren. Kinderen die op jonge leeftijd Engels leren, vergroten hun Engelse taalvaardigheid én ook hun internationale bewustzijn. Ze treden de buitenwereld met meer zelfvertrouwen tegemoet en verbreden hun perspectief.

Op de Elzenhoek gaan we vanaf groep 1 aan de slag met de Engelse taal. We gebruiken de methode Groove.me. Vanuit deze methode werken we veel met popmuziek. Muziek motiveert en enthousiasmeert!

Sociaal sterk dankzij Kanjertraining

Alle leerlingen van de Elzenhoek krijgen kanjerlessen. Zo leren zij zich op een positieve manier te uiten in sociale situaties. Het helpt ze sociaal sterker te worden. Kernwoorden van Kanjertraining zijn: vertrouwen, respect, sociale redzaamheid en ouderbetrokkenheid.

Binnen de Elzenhoek hebben alle leerkrachten de bevoegdheid om Kanjerlessen te geven of zijn bezig om deze bevoegdheid te halen. We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij deze aanpak en delen regelmatig de doelen waar we aan werken.

Onderwijs op maat met Snappet

Wij werken in groep 4 t/m 8 met Snappet. Dit digitale onderwijsplatform maakt het mogelijk het werk van leerlingen steeds meer op maat aan te bieden. Als de leerlingen na de instructie aan het werk gaan, kan de leerkracht precies zien wat een leerling doet en of er extra uitleg nodig is. Zo krijgt ieder kind direct feedback op de leerdoelen en worden de aandachtspunten per leerling snel zichtbaar. Doordat Snappet het werk analyseert, kunnen passende werkpakketten klaargezet worden per leerling waardoor onderwijs steeds beter op maat geboden wordt.
Elke leerling werkt aan Snappet op een Chromebook. Deze apparatuur is van school en blijft op school. Voor ouders zijn hier geen kosten aan verbonden.

Leren van en in de natuur

Onze school staat in een groene omgeving en daar maken we gebruik van! We hebben een fijne samenwerking met de wijktuin die direct naast de school ligt. Leerlingen van groep 5 hebben daar hun eigen schooltuin. Waar ze onder andere leren om hun eigen groenten te verbouwen. Ook komen we regelmatig in de schooltuin om te leren over de natuur of de dieren te verzorgen.