MR en OR

Basisschool De Elzenhoek

Denkt u met ons mee?

We willen op De Elzenhoek ouders graag betrekken bij het onderwijsproces. U kunt hierbij een rol spelen via de medezeggenschapsraad of de ouderraad.

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad die bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van ouders en personeel van de school. De MR heeft bevoegdheden om met de schoolleiding mee te denken en mee te praten over beleid en alle andere zaken die de school aangaan. Soms wordt door de schoolleiding aan de MR advies gevraagd, maar er zijn ook kwesties waarbij de MR instemmingsrecht heeft. Daarnaast kan de MR zelf onderwerpen bespreekbaar maken.
Wie zitten in de MR van De Elzenhoek? De Medezeggenschapsraad (MR) van De Elzenhoek bestaat uit 4 enthousiaste en betrokken leerkrachten en ouders.

De leerkrachtgeleding bestaat uit:

  • Sabine Offringa-Hendriks
  • Femke Wijnia


De oudergeleding bestaat uit:

  • Susanne Plug (voorzitter)
  • Peter Koot


Hoe bereik ik de MR?
Wij zijn een laagdrempelige MR, d.w.z. dat iets niet meteen urgent of zeer ernstig hoeft te zijn om bij ons neer te leggen. Hoewel wij invloed hebben op beleidsmatige zaken, zijn ook andere thema’s en signalen van ouders en teamleden zijn voor ons belangrijk. Wij zijn benaderbaar en vindbaar, en staan voor de belangen van ouders, teamleden en leerlingen. Wij koppelen terug naar onze achterban via berichten op Social Schools.
U kunt uw suggesties, klachten of vragen aan ons melden door een mail te sturen naar mr@elzenhoek.unicoz.nl. U kunt zich ook aanmelden via deze mail als u een vergadering wilt bijwonen als toehoorder. Naast de mail heeft de MR een postvakje op school bij de directiekamer.
 

Ouderraad (OR)

Onze ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste, betrokken ouders. Dankzij onze ouderraad kunnen we veel leuke activiteiten organiseren. Denk aan: de kinderboekenmarkt, het sinterklaasfeest, het kerstfeest, Carnaval, Pasen, de sportdag, excursies, de schoolfotograaf etc.

U kunt contact opnemen met de ouderraad via ouderraadelzenhoek@gmail.com.