Ouderparticipatie

Basisschool De Elzenhoek

Wij vinden het belangrijk dat ouders en verzorgers zich welkom voelen op school. We hebben immers allemaal het beste met uw kind voor. Ouders kennen hun kind het beste. De leerkrachten zijn de specialisten in het geven van onderwijs. Samen willen we het beste voor uw kind.

We vragen u daarom mee te denken met ons schoolbeleid door bijvoorbeeld deel te nemen aan klankbordgroepen, waarin gesproken wordt over de toekomst en het beleid van de school. Wilt u helpen bij activiteiten in en om de Elzenhoek? Neem dan contact op met directie@elzenhoek.unicoz.nl. Uw hulp is welkom en wordt gewaardeerd.