Schoolkosten

Basisschool De Elzenhoek

Met uw bijdrage kunnen we leuke dingen organiseren voor de leerlingen

Vrijwillige ouderbijdrage

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen, op voorwaarde dat deze bijdrage vrijwillig is en de MR ermee instemt. Wij vragen € 35,00 vrijwillige ouderbijdrage per schooljaar. Hiervan besteden wij € 30,00 aan festiviteiten rond Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportdag en excursies. De overige € 5,00 wordt besteed aan onderwijsvernieuwingen.

Het schoolreisje van de groepen 3 t/m 7 en het schoolkamp van groep 8 worden niet bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage. Voor deze activiteiten geldt een afzonderlijke bijdrage. Het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld. Ben je niet in de gelegenheid om dit bedrag te betalen, voel je dan alsjeblieft welkom om dit aan te geven aan een juf, meester of onze directeur. Samen kijken we dan naar een oplossing.